360-DERECELIK GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCE YAPISI

MBA Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A. Ş ., tüm dünyaca kabul gören uygulama ve yöntemleri (metodolojileri) temel alan etkin MBA yöntemi ile birleştirerek tarafsız danışmanlık hizmetlerini, modern teknoloji, etik yaklaşım, bilgi ve deneyime dayalı metodlarlar ve mükemmeliyetçiliği geleneksel iş yapma adabı haline getirmedeki “inanmışlığı” ile müşterilerine sunmaktadır.

MBA, bilişim teknolojilerine dayalı, yönetim bilgi sistemi kurulmasına yönelik, Cumhuriyet tarihimizin en büyük otomasyon projelerini gerçekleştirmiştir, MBA 'in tasarım, analiz, geliştirme, modelleme, ihale dosyası hazırlama, proje yönetimi, denetimi ve kullanıma hazırlama/başlatma gibi danışmanlık hizmetleri verdiği projeler En başarılı e-devlet Projesi, 2002 ve e-TR, 2003 ödüllerini almıştır. MBA NATO Güvenlik belgesinede sahiptir.


HİZMETLERİMİZ
           

Program ve Proje Yönetimi
- Proje Yönetim birimi Oluşturulması, bilgi transferi ve egitimleri
- AB Proje ve Program Uygulama Danışmanlığı
- AB Proje çevrim yönetimi ve Hibe Sistemleri danışmanlığı

Kurumsal Yapılanma ve Strateji Geliştirme
- Analiz, Strateji Planlama, Yönetme
- Kurumsal Yönetim ve kimlik olusturma

- Kobi işletme ve yönetim danışmanlığı

- Pazar analizi ve araştırması

Yeniden Yapılanma ve Strateji Gelistirme (Restructuring and/or Reengineering)
- İş Analizi, Süreç Analizi, Modelleme, Tasarım ve Uygulama
- Stratejik yönetim sistemleri geliştirilmesi ve uygulamaları

- Çalışma yöntemlerinin ve görev tanımlarının yapılması
- İşletme süreçlerinde risk yönetimi
- Verimlilik Analizleri ve İyileştirme Çalışmaları

Eğitim ve Bilgi Transferi
- Özel Eğitim paketlerinin Oluşturulması ve Uygulaması
- e-öğrenme danışmanlığı
- Süreç ve metod Dokümantasyonu yapılması

Devlet ve e-devlet Yapılanma ve Uygulama Danışmanlığı
- e-dönüşüm ve kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması,
- e-devlet uygulamalarının analiz, modelleme, geliştirme hizmetleri,
- İhale dosyası hazırlama,

- Proje yönetimi, denetimi ve kullanıma hazırlama/başlatma,
- Karmasik ve büyük boyutlu program ve projelerin yönetimi

Bilgi Teknolojiler ve Yönetim Bilgi sistemleri
- İş ve Süreç Analizi, Stratejik Planlama, Tasarım ve Uygulama
- Stratejik Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) geliştirilmesi ve uygulamaları

- Bilgi Teknoloji Sistemlerinin (BTS)  geliştirilmesi ve uygulamaları
- BTS, MIS tasarımı ve yazılım geliştirme temel gereksinimlerin tanımı
- ERP (Kurumsal Kaynak Yönetim) seçim danışmanlığı
- Özel amaçlı uygulama yazılımı geliştirilmesi
- Bilişim güvenliği
- Dış kaynak tedariki (outsourcing)  
- Yönetim Bilgi sistemlerinin denetimi ve kalite kontrolu

+ 90 (312) 438 20 00  arayın veya e-mail atın
MBA © 2011